Hỗ trợ đa ngôn ngữ IQcent

Hỗ trợ đa ngôn ngữ IQcent

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Là một ấn phẩm quốc tế đại diện cho một thị trường quốc tế, chúng tôi mong muốn tiếp cận tất cả các khách hàng của mình trên toàn thế giới. Việc thành thạo nhiều ngôn ngữ phá vỡ ranh giới giao tiếp và cho phép chúng tôi đáp ứng hiệu quả các nhu cầu của bạn.

Chúng tôi đại diện bình đẳng cho tất cả các khách hàng của mình trên toàn thế giới và chúng tôi tôn trọng việc nhiều người có thể cảm thấy thoải mái hơn khi nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ của chúng tôi giúp việc giải quyết vấn đề trở nên dễ dàng hơn và điều đó có nghĩa là nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả.

IQCent hiện có sẵn bằng các ngôn ngữ: Chúng tôi sẽ tiếp tục thêm nhiều ngôn ngữ hơn vào dịch vụ của chúng tôi nếu cần. Nếu ngôn ngữ của bạn vẫn không khả dụng, tại sao bạn không liên hệ với chúng tôi và đưa ra yêu cầu?
Sắp có thêm thông tin cập nhật!
Thank you for rating.