• Thời gian cuộc thi: Mỗi tuần
  • Giải thưởng: Lên đến 20.000 đô la