Cuộc thi giao dịch IQcent - Giải thưởng lên tới 20.000 USD

Cuộc thi giao dịch IQcent - Giải thưởng lên tới 20.000 USD
  • Thời gian cuộc thi: Mỗi tuần
  • Giải thưởng: Lên đến 20.000 đô la

Cuộc thi giao dịch IQcent

Tất cả các tài khoản giao dịch sẽ tự động tham gia cuộc thi!
Tất cả các giao dịch của bạn sẽ được tính bất kể kết quả giao dịch.
Tên chiến dịch Cuộc thi giao dịch
Thời gian chiến dịch Bắt đầu vào mỗi Chủ nhật lúc 21:00 GMT và kết thúc vào Chủ nhật lúc 20:30 GMT
giải thưởng 4 vị trí đầu tiên nhận được 20000$ tiền mặt. Những nơi khác đang nhận được giải thưởng và tiền thưởng có giá trị.
Hạng 1: 10.000 đô la Hạng
2: 5.000 đô la Hạng
3 : 3.000 đô la
Hạng 4: 2000 đô la
Điều kiện Số dư giao dịch khả dụng của bạn phải từ $10 trở lên

Làm thế nào các địa điểm chiến thắng được phân phối?

Các địa điểm được phân phối dựa trên số lượng giao dịch trong 1 tuần, trong thời gian diễn ra cuộc thi.


Các giải thưởng cho cuộc thi này là gì?

4 vị trí đầu tiên nhận được 20000$ tiền mặt. Những nơi khác đang nhận được giải thưởng và tiền thưởng có giá trị.


Làm thế nào để tôi đăng ký tham gia cuộc thi?

Tất cả các nhà giao dịch IQCent đều được tự động đăng ký tham gia cuộc thi.


Khi nào cuộc thi sẽ diễn ra?

Cuộc thi bắt đầu vào Chủ nhật hàng tuần lúc 21:00 GMT và kết thúc vào Chủ nhật lúc 20:30 GMT.


Có bất kỳ giới hạn giao dịch nào để đủ điều kiện tham gia cuộc thi không?

Tất cả các giao dịch đều được tính, bất kể kết quả giao dịch. Quy mô giao dịch tối thiểu phải là 1 đô la.
Khối lượng giao dịch CFD không được tính trong cuộc thi giao dịch.


Làm thế nào để tôi biết nếu tôi giành được một giải thưởng?

Bạn sẽ được thông báo qua email về vị trí của bạn và giải thưởng bạn đã giành được. Ngoài ra, bạn luôn có thể kiểm tra thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng.


Làm thế nào tôi có thể nhận được một giải thưởng mà tôi đã giành được?

Để nhận giải thưởng, số dư giao dịch khả dụng của bạn phải từ $10 trở lên. Giải thưởng tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch, nếu tổng số tiền thưởng trước đó không vượt quá 150% tổng số tiền gửi. Nhà giao dịch cũng có thể từ chối nhận tiền thưởng vào tài khoản giao dịch của mình.
Thank you for rating.