• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: มากถึง 100%
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  • โปรโมชั่น: โบนัส 250%
  • ระยะเวลาการแข่งขัน: ทุกสัปดาห์
  • รางวัล: สูงถึง 20,000 ดอลลาร์